Tariflər

Ölkə Çəki aralığı Adi məhsullar Maye məhsullar
Türkiyədən Bakıya 0.001 kq-dan 0.099 kq-a qədər 0.7 $ 0.7 $
Türkiyədən Bakıya 0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər 1.3 $ 1.3 $
Türkiyədən Bakıya 0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər 2 $ 2 $
Türkiyədən Bakıya 0.50 kq-dan 0.749 kq-a qədər 3 $ 3 $
Türkiyədən Bakıya 0.750 kq-dan 1.00 kq-a qədər 3.9 $ 3.9 $
Türkiyədən Bakıya 1 kq-dan 1.999 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün) 3.9 $ 3.9 $
Türkiyədən Bakıya 2 kq-dan 4.999 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün) 3.7 $ 3.7 $
Türkiyədən Bakıya 5 kq və üstü (Hər kiloqram üçün) 3.5 $ 3.5 $

Adi məhsullar

0.7 $
0.001 kq-dan 0.099 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
1.3 $
0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
2 $
0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3 $
0.50 kq-dan 0.749 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.9 $
0.750 kq-dan 1.00 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.9 $
1 kq-dan 1.999 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)
Türkiyədən Bakıya
3.7 $
2 kq-dan 4.999 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)
Türkiyədən Bakıya
3.5 $
5 kq və üstü (Hər kiloqram üçün)
Türkiyədən Bakıya

Maye məhsullar

0.7 $
0.001 kq-dan 0.099 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
1.3 $
0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
2 $
0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3 $
0.50 kq-dan 0.749 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.9 $
0.750 kq-dan 1.00 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.9 $
1 kq-dan 1.999 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)
Türkiyədən Bakıya
3.7 $
2 kq-dan 4.999 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)
Türkiyədən Bakıya
3.5 $
5 kq və üstü (Hər kiloqram üçün)
Türkiyədən Bakıya
Daxil ol

Zəng sifarişi

Şifrənin bərpası