Mobil tətbiqimizi yüklə

Tariflər

Ölkə Çəki aralığı Adi məhsullar Maye məhsullar
Türkiyədən Bakıya 0.001 kq-dan 0.049 kq-a qədər 0.40$ / 0.68 AZN 0.40$ / 0.68 AZN
Türkiyədən Bakıya 0.050 kq-dan 0.099 kq-a qədər 0.70$ / 1.19 AZN 0.70$ / 1.19 AZN
Türkiyədən Bakıya 0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər 1.95$ / 3.32 AZN 1.95$ / 3.32 AZN
Türkiyədən Bakıya 0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər 2.95$ / 5.02 AZN 2.95$ / 5.02 AZN
Türkiyədən Bakıya 0.500 kq-dan 0.749 kq-a qədər 3.50$ / 5.95 AZN 3.50$ / 5.95 AZN
Türkiyədən Bakıya 0.750 kq-dan 0.999 kq-a qədər 3.90$ / 6.63 AZN 3.90$ / 6.63 AZN
Türkiyədən Bakıya 1 kq-dan 1.999 kq-a qədər (Kq * tarif) 3.90$ / 6.63 AZN 3.90$ / 6.63 AZN
Türkiyədən Bakıya 2 kq və üstü (Kq * tarif) 3.50$ / 5.95 AZN 3.50$ / 5.95 AZN

Adi məhsullar

0.40$ / 0.68 AZN
0.001 kq-dan 0.049 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
0.70$ / 1.19 AZN
0.050 kq-dan 0.099 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
1.95$ / 3.32 AZN
0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
2.95$ / 5.02 AZN
0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.50$ / 5.95 AZN
0.500 kq-dan 0.749 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.90$ / 6.63 AZN
0.750 kq-dan 0.999 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.90$ / 6.63 AZN
1 kq-dan 1.999 kq-a qədər (Kq * tarif)
Türkiyədən Bakıya
3.50$ / 5.95 AZN
2 kq və üstü (Kq * tarif)
Türkiyədən Bakıya

Maye məhsullar

0.40$ / 0.68 AZN
0.001 kq-dan 0.049 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
0.70$ / 1.19 AZN
0.050 kq-dan 0.099 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
1.95$ / 3.32 AZN
0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
2.95$ / 5.02 AZN
0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.50$ / 5.95 AZN
0.500 kq-dan 0.749 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.90$ / 6.63 AZN
0.750 kq-dan 0.999 kq-a qədər
Türkiyədən Bakıya
3.90$ / 6.63 AZN
1 kq-dan 1.999 kq-a qədər (Kq * tarif)
Türkiyədən Bakıya
3.50$ / 5.95 AZN
2 kq və üstü (Kq * tarif)
Türkiyədən Bakıya
Ölkə Çəki aralığı Adi məhsullar Maye məhsullar
Amerikadan Bakıya 0.001 kq-dan 0.099 kq-a qədər 1.78$ / 3.03 AZN 1.78$ / 3.03 AZN
Amerikadan Bakıya 0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər 3.78$ / 6.43 AZN 3.78$ / 6.43 AZN
Amerikadan Bakıya 0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər 5.78$ / 9.83 AZN 5.78$ / 9.83 AZN
Amerikadan Bakıya 0.500 kq-dan 0.749 kq-a qədər 6.78$ / 11.53 AZN 6.78$ / 11.53 AZN
Amerikadan Bakıya 0.75 kq-dan 0.999 kq-a qədər 7.88$ / 13.40 AZN 7.88$ / 13.40 AZN
Amerikadan Bakıya 1 kq-dan 5 kq-a qədər (Kq * tarif) 7.78$ / 13.23 AZN 7.78$ / 13.23 AZN
Amerikadan Bakıya 5 kq-dan 15 kq-a qədər (Kq * tarif) 7.48$ / 12.72 AZN 7.48$ / 12.72 AZN
Amerikadan Bakıya 15 kq və üstü (Kq * tarif) 7.38$ / 12.55 AZN 7.38$ / 12.55 AZN

Adi məhsullar

1.78$ / 3.03 AZN
0.001 kq-dan 0.099 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
3.78$ / 6.43 AZN
0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
5.78$ / 9.83 AZN
0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
6.78$ / 11.53 AZN
0.500 kq-dan 0.749 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
7.88$ / 13.40 AZN
0.75 kq-dan 0.999 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
7.78$ / 13.23 AZN
1 kq-dan 5 kq-a qədər (Kq * tarif)
Amerikadan Bakıya
7.48$ / 12.72 AZN
5 kq-dan 15 kq-a qədər (Kq * tarif)
Amerikadan Bakıya
7.38$ / 12.55 AZN
15 kq və üstü (Kq * tarif)
Amerikadan Bakıya

Maye məhsullar

1.78$ / 3.03 AZN
0.001 kq-dan 0.099 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
3.78$ / 6.43 AZN
0.100 kq-dan 0.249 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
5.78$ / 9.83 AZN
0.250 kq-dan 0.499 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
6.78$ / 11.53 AZN
0.500 kq-dan 0.749 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
7.88$ / 13.40 AZN
0.75 kq-dan 0.999 kq-a qədər
Amerikadan Bakıya
7.78$ / 13.23 AZN
1 kq-dan 5 kq-a qədər (Kq * tarif)
Amerikadan Bakıya
7.48$ / 12.72 AZN
5 kq-dan 15 kq-a qədər (Kq * tarif)
Amerikadan Bakıya
7.38$ / 12.55 AZN
15 kq və üstü (Kq * tarif)
Amerikadan Bakıya
Daxil ol

Zəng sifarişi

Şifrənin bərpası